Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

Δημοσιεύθηκαν διακηρύξεις πρόχειρων διαγωνισμών του ΦΔΑΚ


Δημοσιεύθηκαν στις 4 Αυγούστου 2009 οι διακηρύξεις των παρακάτω πρόχειρων διαγωνισμών του "Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του" (ΦΔΑΚ) στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται μέχρι ποσοστού 80% από το Ε.Τ.Π.Α.:

1.Προμήθεια εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών, εξοπλισμού παρουσιάσεων και λογισμικών πακέτων

2. Προμήθεια αυτοκινήτων για επιθεωρήσεις προσωπικού

3. Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φορέα Διαχείρισης Ανάπλασης Κηφισού

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο των διακηρύξεων σε μορφή PDF στο ιστολόγιο ανακοινώσεων του ΦΔΑΚ : http://foreaskifisouanakoinoseis.wordpress.com/