Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Δημοσιεύθηκε ο Πίνακας Προσόντων και Βαθμολογίας Πολιτικών Μηχανικών

Δημοσιεύθηκε ο Πίνακας Προσόντων και Βαθμολογίας Πολιτικών Μηχανικών που έθεσαν υποψηφιότητα με βάση την Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με αριθμ. Πρωτ. 344/18 06 09 του ΦΔΑΚ.
Δείτε τον πίνακα στο ιστολόγιο http://foreaskifisouanakoinoseis.blogspot.com/