Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού, συμβούλων και ενοικίασης γραφείων του ΦΔΑΚ


Ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου η παραλαβή αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού του ΦΔΑΚ μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στον Τύπο και αναρτήθηκε στα Γραφεία του ΦΔΑΚ και στο Δημαρχείο Αχαρνών στις 26/3/09, κατά τα νόμιμα.
Η αίτηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο αίτησης του ΑΣΕΠ (υπάρχει στην ιστοσελίδα του) ή σε απλό χαρτί με την ένδειξη:
"Προς τον Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού - Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού του ΦΔΑΚ" και τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου. Στο κείμενο πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Δείτε την προκήρυξη πατώντας δεξιά στο σύνδεσμο: Φορέας Κηφισού - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερες από μια θέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν αντίστοιχες αιτήσεις με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά χωριστά σε κάθε αίτηση.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από το Γραμματέα του ΦΔΑΚ κ. Κ. Λάσκαρη κάθε ημέρα από ώρα 12.00 έως 14.00 στα Γραφεία του ΦΔΑΚ στις Αχαρνές, στην οδό Ι. Θηβαίου 22 και Δ. Πουραΐμη 18 στο ισόγειο (φωτογραφία επάνω) μέχρι και την Τρίτη 7 Απριλίου 2009.
Για κάθε αίτηση που θα παραδίδεται στα γραφεία του ΦΔΑΚ θα δίδεται αποδεικτικό παραλαβής με αριθμό πρωτοκόλλου.
Όσοι επιθυμούν να στείλουν την αίτηση ταχυδρομικά ή με courier θα πρέπει να τη στείλουν έγκαιρα συστημένη στη διεύθυνση του ΦΔΑΚ Ι. Θηβαίου 22 και Δ. Πουραΐμη 18 Τ.Κ. 13673 Αχαρνές και να επικοινωνήσουν με το Γραμματέα του ΦΔΑΚ τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2102312531 - 6977287596 για να βεβαιώσουν την παραλαβή και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο ΦΔΑΚ δημοσίευσε επίσης προκηρύξεις για θέσεις τεχνικού, νομικού και οικονομικού Συμβούλου καθώς και για ενοικίαση γραφείων και χώρων στάθμευσης.
Για να δείτε τις προκηρύξεις πατήστε δεξιά στον αντίστοιχο σύνδεσμο "Φορέας Κηφισού - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις".