Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Αναρτήθηκαν οι πίνακες προσόντων και βαθμολογίας για το προσωπικό του ΦΔΑΚ


Αναρτήθηκαν στις 14/4/09 οι πίνακες προσόντων και βαθμολογίας των υποψηφίων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό πρόσληψης για 10 θέσεις προσωπικού του ΦΔΑΚ, σύμφωνα με την προκήρυξη Α.Π. 260 που είχε δημοσιευθεί στις 26/3/09.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 101 υποψήφιοι οι οποίοι κατά ειδικότητα κατανέμονται ως εξής:
  1. ΔΕ Δασικής Προστασίας 14
  2. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 15
  3. ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 6
  4. ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας 4
  5. ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 7
  6. ΠΕ Γεωπόνοι - Δασολόγοι 12
  7. ΠΕ Αρχιτέκτονες 16
  8. ΠΕ Περιβάλλοντος 26
  9. ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 1
Η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΦΔΑΚ αξιολόγησε 100 αιτήσεις υποψηφίων και τα αντικειμενικά προσόντα που προβλέπει η προκήρυξη, και μόνον αυτά, ενεγράφησαν στους πίνακες του ΑΣΕΠ (υπόδειγμα για το εποχικό προσωπικό) στους οποίους η βαθμολογία και η κατάταξη γίνονται με αυτόματο τρόπο.
Μία αίτηση για τη θέση του αρχιτέκτονα απορρίφθηκε και δεν αξιολογήθηκε επειδή στα δικαιολογητικά δεν είχαν συμπεριληφθεί οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται από την προκήρυξη και το αντίγραφο δελτίου ταυτότητας δεν ήταν επικυρωμένο.
Οι πίνακες προσόντων και βαθμολογίας εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΦΔΑΚ στις 13/4/09 και αναρτήθηκαν στις 14/3/09 στα Γραφεία του ΦΔΑΚ στις Αχαρνές, στην οδό Ι. Θηβαίου 22 και Δ. Πουραΐμη 18 και υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ.
Οι υποψήφιοι που κατατάσσονται σε θέσεις διορισμού (ο πρώτος από κάθε ειδικότητα και οι δύο πρώτοι από την ειδικότητα Δασικής Προστασίας) καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραμματέα του ΦΔΑΚ κ. Κ. Λάσκαρη στα τηλέφωνα: 2102312531 & 6977287596.

Δείτε τους πίνακες πατώντας δεξιά στο Σύνδεσμο "Φορέας Κηφισού - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις" ή πατώντας εδώ