Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Σύσκεψη για τον Κηφισό με τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιτζή

Σύσκεψη με το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιτζή είχε αντιπροσωπεία του ΦΔΑΚ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Π. Σίσκο, το μέλος του Δ.Σ. Αντινομάρχη Αθηνών κ. Δ. Αντωνάκου και το Γραμματέα κ. Κ. Λάσκαρη, στις 12 Δεκεμβρίου 2008 στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στους Αμπελοκήπους.
Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας του Κηφισού και αρμοδιότητας Διοικητικών Υπηρεσιών.
Παρευρέθησαν επίσης ο βοηθός Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Φ. Χατζημικές και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Δερμιτζάκης.
Ο κ. Λ. Ρακιτζής που έχει δείξει και παλαιότερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία του Κηφισού ποταμού συνέστησε τη συνεργασία του ΦΔΑΚ με την Αστυνομία για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων και παρανόμων ενεργειών ενώ αποδέχθηκε πρόταση του ΦΔΑΚ για συμμετοχή του σε σύσκεψη συναρμοδίων Φορέων με θέμα το σχεδιασμό δράσεων για την προστασία του Κηφισού η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2009.