Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΦΔΑΚ

Με την υπ' αριθμ. 59997/ΔΕ-7886 /18.12.08 απόφασή του ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλοφοσκούφης ενέκρινε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2008 (ΣΑΕ 075/3) του έργου "Έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού - Προσωπικό και προμήθεια εξοπλισμού" το Τεχνικό Δελτίο του οποίου είχε υποβάλει ο ΦΔΑΚ στις αρχές Σεπτεμβρίου 2008 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Το Τεχνικό Δελτίο είχε εγκριθεί κατ' αρχήν από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά και είχε συμπεριληφθεί στην πρότασή του με αριθμ. Πρωτ. 49917/Α/21.11.2008 προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το Τεχνικό Δελτίο προέβλεπε έργα συνολικού ύψους 1.081.000 € και με την έγκριση αυτή ο ΦΔΑΚ μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε ανάλογες δαπάνες κατ' αρχήν μέχρι ποσού 500.000 € για αναθέσεις έργων, πρόσληψη προσωπικού και προμήθεια εξοπλισμού προκειμένου να αναπτύξει τη λειτουργία του.
Η εξέλιξη αυτή, που δικαιώνει τις μέχρι τώρα προσπάθειες του ΦΔΑΚ, είναι βέβαιο ότι θα δώσει σημαντική ώθηση στην προστασία και στη διαχείριση του Κηφισού ποταμού.