Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Παρέλαβε ο ΦΔΑΚ το Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας

Ολοκληρώθηκε έγκαιρα το έργο «Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού» (GIS) από τον ανάδοχο του έργου και η Επιτροπή Παραλαβής του ΦΔΑΚ το παρέλαβε ύστερα από έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 2/12/08 στις Ζώνες Προστασίας του Κηφισού στην περιοχή της Νέας Κηφισιάς.
Κατά την επίδειξη του συστήματος από τον καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ν. Μαμάσση και το συνεργάτη του κ. Κουκουβίνο, ο Πρόεδρος του ΦΔΑΚ κ. Π. Σίσκος, η αν. Πρόεδρος κ. Π. Καπερώνη και ο κ. Π. Τσίτουρας, μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, διαπίστωσαν την άρτια λειτουργία του λογισμικού και του ψηφιακού οργάνου με το οποίο καταδεικνύεται η ακριβής θέση εντός των Ζωνών Προστασίας του Κηφισού.
Με το Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΕΡΠΣ επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που είχαν τα μέλη του ΦΔΑΚ κατά τις αυτοψίες τους σχετικά με τον εντοπισμό της θέσης των Ζωνών Προστασίας επί του εδάφους.
Η Επιτροπή εξέτασε ακόμα την εφαρμογή διαδικτύου η οποία φιλοξενείται προσωρινά στο site http://www.itia.ntua.gr/kephisos και παρέλαβε συνολικά το έργο κρίνοντας ότι ολοκληρώθηκε καλώς σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της ανάθεσης.
(Στη φωτογραφία το ψηφιακό όργανο GIS ενώ χρησιμοποιείται στη Ζώνη Προστασίας του Κηφισού)