Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ στον ποταμό Κηφισό

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009
Με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΦΔΑΚ καθηγητή κ. Π. Σίσκου και μελών του ΔΣ μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εξόρμησης Αττικής κ. Π. Τσίτουρας, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις Ζώνες Προστασίας του Κηφισού ποταμού στην Κηφισιά, την Τρίτη 20.10.2009. Στην αυτοψία συμμετείχαν αρχιτέκτονες της Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του ΥΠΕΚΑ και τεχνικοί επιστήμονες του ΦΔΑΚ. Την ομάδα συνόδευσαν δημοσιογράφοι από τον Τύπο της Κηφισιάς.
Η αυτοψία είχε σαν κύριο στόχο την αναγνώριση περιοχών που είναι πρόσφορες για αναβάθμιση και ανάπλαση καθώς και την εκτίμηση της σημερινής κατάστασης εντός των περιοχών Προστασίας του Κηφισού ποταμού. Προσεγγίσθηκαν οι παρακηφίσιες περιοχές της οδού Ποταμού, της οδού Χελιδονούς και της οδού Κρεστένων στη Νέα Κηφισιά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μελλοντική ανάπλαση και περιβαλλοντική αξιοποίηση, στο τμήμα των Ζωνών Προστασίας του Κηφισού που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κηφισιάς, ενώ ο άξονας του ποταμού βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με πλούσια φυσική βλάστηση. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ορισμένες αυθαίρετες εγκαταστάσεις παραμένουν στην περιοχή και πρέπει να αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τα νόμιμα, ενώ ευρέθη έντονη ρύπανση στο ρέμα της Χελιδονούς κατά τη στιγμή της αυτοψίας, οπότε και ελήφθη δείγμα προς εξέταση από τους επόπτες του ΦΔΑΚ.
Σχετικά με την κατάσταση του ποταμού και τους στόχους του ΦΔΑΚ, δηλώσεις προς τους παριστάμενους δημοσιογράφους έκαναν ο Πρόεδρος του ΦΔΑΚ κ. Π. Σίσκος και μέλη του ΔΣ.
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ΦΔΑΚ
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ισμήνη Γάτου
Τηλ.: 210 6984350 & 210 6984210
Fax : 210 6984730